عصاره شیر از ترکیبات گیاهی الیو

شیر | Milk

عصاره آلوئه ورا از ترکیبات گیاهی الیو

آلوئه ورا | Aloe Vera

عصاره گیلاس از ترکیبات گیاهی الیو

گیلاس | Cherry

عصاره نارگیل از ترکیبات گیاهی الیو

نارگیل | Coconut

عصاره لوندر از ترکیبات گیاهی الیو

لوندر | Lavender

عصاره آووکادو از ترکیبات گیاهی الیو

آووکادو | Avocado

عصاره علف لیمو از ترکیبات گیاهی الیو

علف لیمو | Lemongrass

الیو متعهد به زمین سبزتر است

محصولات 100% کمپلکس طبیعی الیو

کمپلکس گیاهی

الیو در تمامی محصولات از کمپلکس های مغذی 100% گیاهی و طبیعی استفاده کرده است.
محصولات قابل بازیافت الیو

دوستدار محیط زیست

الیو با تولید محصولات برگرفته از طبیعت از مزرعه تا محصول، به حفظ محیط زیست کمک می‌کند.
محصولات کرولتی فری الیو

کرولتی فری

تمامی محصولات برند الیو کرولتی فری Cruelty Free و بدون تست حیوانی هستند.